top of page

Aydınlatma Metni

BELAQUA TR AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:

 

Adres                :

Emosan Tercüme Danışmanlık Makine Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Bundan böyle kısaca “Belaqua TR” olarak anılacaktır.)

Ergenekon Cad. Muratoğlu Çarşısı No: 41 K: 5 D: 119 Şişli, İstanbul

 

1.Giriş

 

Belaqua TR olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak  sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 

2.Tarafımızca işlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları[AY1] 

 

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Tipleri

Kimlik

 • Ad

 • Soyad

İletişim

 • Telefon

 • E-posta

 • Adres

Müşteri İşlem

 • Satın Alınan Ürün Bilgisi

 • Talep/Şikayet

Pazarlama

 • Alış  Veriş Geçmişi  Bilgileri

 • Çerez Kayıtları

 • Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler

Finans

 • Fatura Bilgileri

İşlem Güvenliği

 • IP Adresi[AY2] 

 • User Agent

 • Kullanılan Cihaz Türü (Mobil, Bilgisayar)

Ödeme Bilgileriniz

 • Satın almış olduğunuz ürünlerin tutarı

 • Ödeme yönteminiz

 

Belaqua TR olarak internet sitemiz üzerinden üye olmak ve hizmetlerimizden yararlanmak istediğinizde yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemedikteyiz. [AY3] 

 • Kimlik Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Size sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi yerine getirebilmek

 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek

 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma

 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi

 • Olası bir talepte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek

 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek

 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde bilgi verebilmek

 • Satın aldığınız ürünleri tarafınıza ulaştırabilmek

 

 • İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Size sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi ve siparişlerinizi yerine getirebilmek

 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek

 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma

 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi

 • Olası bir talepte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek

 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek

 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde bilgi verebilmek

 • Satın aldığınız ürünleri tarafınıza ulaştırabilmek

 

 • Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Satın alınan ürünlerin istatistiğinin tutulması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi için analiz çalışmalarının yapılması

 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)

 • Talep ve şikayetlerinizin çözüme kavuşturulması

 • Tedarik zinciri süreçlerimizin yürütülebilmesi

 • Ürün satış süreçlerimizin yürütülebilmesi

 • Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Size özelleştirilmiş içerik sunmak

 • Pazarlama faaliyetlerimizi yönetebilmek

 • Site trafiğini takip ederek hizmetlerimizi sizlere daha iyi sunabilmek

 • İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi

 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma

 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek

 • Finans Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek

 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Ödeme Bilgileriniz

 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek

 • Satın alınan ürünlerin istatistiğinin tutulması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi için analiz çalışmalarının yapılması

 

Amaçları ile işlemekteyiz.

 

 • Kredi Kartı Bilgileri

 

Belaqua TR olarak tarafımızca kredi kartı bilginiz işlenmemektedir[AY4] .

 

3.Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?

 

Yöntem

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

 

 

 

İnternet Sitesi Üzerinden alışveriş yapılması sırasında elektronik matbu formlar aracılığı ile

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, Ödeme Bilgileriniz

KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 

 

İnternet Sitesi Üzerinden Müşteri Şikayet ve Taleplerinizi ilettiğiniz Form Aracılığı ile İşlediğimiz Verileriniz.

Kimlik, Müşteri İşlem, İletişim

KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”

 

 

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 

Sunucularımıza eriştiğinizde otomatik olarak işlediğimiz verileriniz

Pazarlama, İşlem Güvenliği

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

4.Çerezler Vasıtası ile İşlenen Verileriniz

 

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Belaqua TR tarafından çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz bu Politika ve Belaqua TR tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, kişisel verileriniz KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmeyecektir. Bu hususta, çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Belaqua TR tarafından Sitemiz için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nı [AY5] inceleyiniz 
 

5.Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabilecektir [AY6] 

 

Kimlik, iletişim, müşteri işlem kategorilerinde işlediğimiz verilerinizi, satın almış olduğunuz ürünlerin tarafınıza iletilmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerimizin yütürülmesi amaçlarıyla, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile paylaşmaktayız.

Ödeme işlemlerinin gerçekleştirebilmesi için kimlik bilgilerinizi Iyzico ile paylaşmakyayız. [AY7] 

İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde kategorize edilmiş kişisel verileriniz, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ile ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.

 

6.İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Haklara İlişkin Başvuru Usulü

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak Şirketimizin Acıbadem mah. Sarayardı cad. No:40/1 Daire:1 Kadıköy İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde size ait olarak kayıtlı olan e-mail adresi üzerinde

 

Whatsapp-Icon.png
bottom of page