top of page

Ön Bilgilendirme

MADDE 1

Satıcı Bilgileri

Ünvanı : Emosan Tercüme Danışmanlik Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Ergenekon Cad. Muratoğlu Çarşısı No: 41 K:5 D: 119 Şişli, İstanbul
Mersis No: 0334003378900011

Telefon : 0538 965 76 95

Eposta : belaquatr@gmail.com


MADDE 2

Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler")satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.


MADDE 3

Satışa Konu Malın Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri


3.1. Ürünler'in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.

3.2. Kargo Ücreti Tüketici tarafından ödenecektir.

3.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması. 
Adet.   
Peşin Fiyatı.   
KDV Oranı.     %18
Ara Toplam (KDV Dahil)  
Kargo Tutarı

 

Toplam:


 

MADDE 4

Taahhütlerin Geçerlilik Süresi

Madde 3.1'te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 5

Ürünlerin Teslimatı


5.1. Ürünler, Tüketici'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
5.2. Ürünler'in, Tüketici'den gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.3. Tüketici, Ürünler'i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.


Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Satıcının Telefonu:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslim Şekli:

MADDE 6

CAYMA HAKKI


6.1 İşbu Sözleşme uyarınca teslimi gerçekleştirilecek olan ürünlerin iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığından cayma hakkından faydalanılamaz ve ürünlerin iadesi mümkün değildir.

 

6.2 Alıcı’nın satın almış olduğu ve kendisine teslim ürünlerde, kullanımdan kaynaklanmayan ayıp, eksik ya da farklılık olması durumunda Satıcı’ya 7 gün içerisinde iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması ve (iade, değişim gibi) seçimlik hakkını kullanması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılabilmesi için Alıcı’nın malı kullanmamış olması ve kendisine ürün teslim edildiğinde ürünün ayıplı olduğuna dair ürünün fotoğrafını çekip, ve belaquatr@gmail.com elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

6.3 Alıcı’nın kusurlu ya da yanlış mal teslimine ilişkin olarak cayma hakkını kullanmak istemesi halinde, iade işlemlerinin yapılabilmesi için sitemizde bulunan iade formunun eksiksiz olarak doldurularak iade paketine koyulması ve belaquatr@gmail.com elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir.6.4 İade edilecek Ürünler'in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

 

6.5 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Tüketici'yı borç altına sokan belgeleri Tüketici'ya iade etmekle yükümlüdür. Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar.


(Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir)

 

6.6 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler'in kargo bedeli Satıcı’nın anlaşmalı kargo firmasıyla yapıldığı halde Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı’nın iade edeceği ürünleri SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.MADDE 7

Genel Hükümler


7.1 Tüketici, işbu Form'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2 Tüketici; işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


7.3 Kargo firmasının, Ürünler'i Tüketici'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Tüketici'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
 

7.4 Satıcı, Ürünler'in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5 Satıcı, Ürünler'in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tüketici'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

8.6 Satıcı, Ürünler'in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici'ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Tüketici'ya iade eder.

8.7 Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.8 Ürünler'in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Tüketici Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.


MADDE 8

Yetkili Mahkeme

8.1. Alıcı, talep ve şikayetlerini yukarıdaki Satıcı adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilecektir. Talep veya şikayetin haklılığı Satıcı tarafından değerlendirilerek Alıcı’ya bu hususta 10 iş günü içerisinde dönüş yapılacaktır.

8.2 Şikayet, itiraz ve uyuşmazlık konusunda başvurular, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici’nin/Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.


MADDE 10

Diğer Hükümler


İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.
Satıcı : Emosan Tercüme Danışmanlik Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

 

Whatsapp-Icon.png
bottom of page